Gözlenen sözler helloonenessABŞabilityabandonment
Paýlaşyň
hard sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
1)gaty, 2)ýowuz, 3)müşgil, 4)şatlama, 5)agyr 6)zor, batly 7)yhlas bilen, dyryşyp, jan çekiphard1) zor 2) sert 3) sıkı 4) ağır1) жесткий, 2) суровый, 3) хлопотный, 4) радостный,
gaty, hardkatıжесткий
ýowuzhardağırжесткий
müşgilhardsıkıжесткий
şatlama, hardşiddetliжесткий, радоваться