Comments Off on Tutanýerli

Tutanýerli

Iňlis dilinde: Tenacious
Comments Off on Hyjuwly

Hyjuwly

Iňlis dilinde: Inspired
Comments Off on Duýgur

Duýgur

Iňlis dilinde: Sensitive
Comments Off on Betnyşan

Betnyşan

Iňlis dilinde: Ugly
Comments Off on Ýaş

Ýaş

Iňlis dilinde: Young
Comments Off on Saglykly

Saglykly

Iňlis dilinde: Healthy
Comments Off on Garry

Garry

Iňlis dilinde: Aged
Comments Off on Hassa

Hassa

Iňlis dilinde: Ill
Comments Off on Akylly

Akylly

Iňlis dilinde: Clever
Comments Off on Jomart

Jomart

Iňlis dilinde: Generous
Comments Off on Öwünjeň

Öwünjeň

Iňlis dilinde: Braggard
Comments Off on Utanjaň

Utanjaň

Iňlis dilinde: Shy
Comments Off on Kiçijik

Kiçijik

Iňlis dilinde: Tiny
Comments Off on Taýgançak

Taýgançak

Iňlis dilinde: Slippery
Comments Off on Gysganç

Gysganç

Iňlis dilinde: Greedy
Comments Off on Gorkak 

Gorkak 

Iňlis dilinde: Coward
Comments Off on Ýadaw

Ýadaw

Iňlis dilinde: Tired
Comments Off on Gynançly

Gynançly

Iňlis dilinde: Sad
Comments Off on Aladaly

Aladaly

Iňlis dilinde: Worried
Comments Off on Suwsyz

Suwsyz

Iňlis dilinde: Thirsty
Comments Off on Begençli

Begençli

Iňlis dilinde: Happy
Comments Off on Gaharly

Gaharly

Iňlis dilinde: Angry
Comments Off on Akmak

Akmak

Iňlis dilinde: Stupid
Comments Off on Aç

Iňlis dilinde: Hungry
Comments Off on Aýylganç

Aýylganç

Iňlis dilinde: TERRIBLE
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.