Makul Sözlem

Gündelik durmuşda ulanylýan Iňlisçe Türkmençe Makul sözlemler we sesli okalyşlary

Sözlemli Oýun

Makul sözlemlerden ýasalan gyzykly oýun.Wagtyňyzy gyzykly geçiriň we dil ögreniň.
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!