Gözlenen sözler
Siziň gözleg eden sözüňiz bazamyzda tapylmady. Iň gysga wagtda sözlük bazamyza goşarys. Eger sözlük bazamyza goşant goşup, gözleýän sözüňizi we beýleki sözleri teklip edýän bolsaňyz şu ýere basyň!

Emma Makul Sözlük şu aşakdaky meňzeş sözleri gözläp tapdy.

sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
başyndanab initiobaştan itibaren
emlägini goýman aradan çykan ab intestatohukuken geçerli bir vasiyetname düzenlemeden ölme durumu
yza sürmeabackgeri gitme
terk etmekabandonterketmek
1)terk etme 2)terk edilişabandonment1) terketme, 2) bırakılma
1)güýjüni ýitirmek 2)sanyny azaltmak 3)gymmaty gaçmak 4)resmi güýjini ýitirmek 5)soňlandyrmak 6)aýyrmak 7)kesip atmakabate1) azaltmak 2) sayısını azaltmak 3) değerini kaybettirmek 4) resmi yürürlüğünü kaybettirmek 5) sona erdirmek 6) kesip atmak
1)ýatyrma 2)azaldylan 3)güýjini ýitiren mukdarabatement1) iptal 2) azaltılmış 3) yürürlükten kaldırma, 4) hafifleme, 5)fütur, 6) iptal
kazyýet işiniň ýatyrylmagyabatement of actionmahkeme işinin feshi
bergilerden ýüz öwürmeklik abatement of debtsborç erteleme
güýjüni peseltmeabatement, order ofazaltma emri

sözüniň ulanylyş mysallary

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Feedback<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!