MAKUL TERJIME

Türkmen, Iňlis, Rus we Türk dillerinde terjime hyzmatlaryny hödürleýän “Makul Hyzmat Terjime Merkezi” öz işini Aşgabat şäherinde alyp barýar. Onlaýn terjime hyzmatlaryny hem hödürleýän “Makul Hyzmat Terjime Merkezi”, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýar we Size amatly bahadan ýokary hilli terjime hyzmatlaryny berýär.

Habarlaşmak üçin

+993 63 78 96 73

+993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 4

makulhyzmat@gmail.com  www.makulhyzmat.com

[wpforms id=”3803″]

Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.