Comments Off on Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Iňlis dilinde: Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli soragynyň jogaby köpleri gyzyklandyrýan bolsa gerek! Şeýle hem Iňlis dilini öwrenmek üçin näçe sagat wagtymyzy dil öwrenmek üçin…
“Advanced” we “Proficiency” “Beginner” “Elementary” “Intermediate” “Makul Sözlem” we “Oýunly Sözlem “Oýunly Sözlük” we “Suratly Sözlük “Türkmen gyzlary” “Upper Intermediate” Aşgabat Aşgabat şäheri attestat bilen okuwa girmek biometrik pasport daşary ýurt okuw jaýlarynyň sanawy 2021 dasary yurt okuwlary 2020-2021 daşary ýurt ýokary okuw jaýlary diplom tassyk edilýän ýokary okuw jaýlar diplom tassyk etmek diplom ykrar edilýän ýokary okuw jaýlary Diplom ykrar etmek Dünýä belli dünýä belli habarlar dünýä habarlary dünýä täzelikleri global habar gyssagly habarlar gyzykly habarlar ikamet hyzmatlar iň gyzgyn habarlar iň gyzykly habarlar Iň täze habarlar Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli Iňlis dilini bilmek üçin wagt gerek konsoloslyk hyzmatlar Makul Sözlügiň “Suratly Sözlük”bölümi Migrasiýa gullugy okuwa girmek Syýasy habarlar tassyklanan uniwersitetler terjime hyzmatlary Terjime merkezi Türkiýe bilet Türkiýede okuw Türkiýede ýokary okuw jaýyna girmek Türkmenistan Türkmenistan baradaky ähli habarlar türkmenistan daşary ýurt okuwlary 2021 Türkmenistan foto Türkmenistan habar Türkmenistan haber Turkmenistan News turkmenistan sonky habarlar Türkmenistan suratlar turkmenistanyn bilim ministrligi 2020/2021 uçar reýsler watan habarlary watan habarlary şu gün 2021 ýokary okuw synaglary 2021 zagran pasport Новости Туркменистана солтан санджар туркмен айдымлары мр3 туркмен байдагы туркмен гелин гызлары туркмен гозеллери туркмен гызлары туркмен дилинде китаплар туркмен дутар сазлары туркмен жораплар туркмен итлери туркмен овадан гызлары туркмен оглан атлары туркмен суратлар туркмен тазеликлери туркмен талейнама туркмен тирелери туркмен халысы туркмен хова йоллары туркмен чырачылары туркмен шахырлары туркменистан ватан хабарлары туркменистан гызлары туркменистан новости туркменистан новости сегодня туркменистан номера телефонов туркменистан хабарлар туркменистанда тассыкланян унверситетлер туркменистанын тазеликлери туркмения фото Туркменские скакуны туркменский гороскоп
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.