Gözlenen sözler bentab initiosweet potatoesabilityconvert
Paýlaşyň
sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
1) irkilme, ukulylyk, ýarym ukuly ýagdaýda 2) irkilmek doze1) дремота, сонливость, сонное состояние
daş, daş görnüş, keşp, sypat, syratguise
1) sada adam, ýönekeý 2) käbir haýwanlaryň erkek jynsy jack
1) batly, güýçli hereket, itergi 2) batly itmekjerk
utgaşdyrylmadykuncoordinatedkoordine edilmemiş
1) öýlenmek 2)özüňe ýakynlaşdyrmak, dost tutunmakbosom to take to one's
durmuşa çykýan gyzbrideevlenecek kız
pulsuz, garyp, bir teňňesizbrokeбезденежный, бедный, без гроша
1) gyrymsy agaçlyk tokaýy, ýaş tokaý 2) jeňňellik; hyşalyk, gyrymsy agaç 3) çöpleme brushwoodхворост
taýýarlanmak, ünsüňi jemlemek; işe hyjuwly girişmek buckle
jemlenişmek, birleşmek, duşman bilen garpyşmak buckle
kazy, bilermen, referi, emin (sport.), (n)judge
sogan düýbi, sogana meňzeş, elektrik lampasy, çyra, sogana meňzeş şekilde giňemek bulb
awlamakhuntıngavlanmak
injigiň kiçi süňkiFibular boneМалоберцовая кость
demgysmaDyspneaОдышка
ýürek bardasynyň, (haltasynyň) sowuklamasy, gury perikarditDry pericarditisСухой перикардит
differnsial anyklamaDifferential diagnosisДифференциальная диагностика
Süýji, gant keseli däl diabetDiabetes insipidusНесахарный диабет
Gastroezofagial reflýuksGastroesophageal refluxГастроэзофагеальный рефлю(е)кс
lukman. Diuretikler, buşukdyryjy serişdeler DiureticsМочегонные средства
1.startap, 2.täze başlanýan tehnologik esasly telekeçilikstart up1. старта́п, 2. развивающееся технологическое предпринимательство
1. unikorn 2. Ululygy 1 milliard amerikan dollaryndan geçýän kompaniýaunicorn1. юникорн, 2. компания, стоимость которой превышает 1 миллиард долларов
1) pürkmek, 2) sepmek, 3) üstüne sepelemekbedewокропить росой; обрызгать
TürkmenEnglishTürkçeРусский
1) irkilme, ukulylyk, ýarym ukuly ýagdaýda 2) irkilmek doze1) дремота, сонливость, сонное состояние
daş, daş görnüş, keşp, sypat, syratguise
1) sada adam, ýönekeý 2) käbir haýwanlaryň erkek jynsy jack
1) batly, güýçli hereket, itergi 2) batly itmekjerk
1) öýlenmek 2)özüňe ýakynlaşdyrmak, dost tutunmakbosom to take to one's
pulsuz, garyp, bir teňňesizbrokeбезденежный, бедный, без гроша
1) gyrymsy agaçlyk tokaýy, ýaş tokaý 2) jeňňellik; hyşalyk, gyrymsy agaç 3) çöpleme brushwoodхворост
taýýarlanmak, ünsüňi jemlemek; işe hyjuwly girişmek buckle
jemlenişmek, birleşmek, duşman bilen garpyşmak buckle
kazy, bilermen, referi, emin (sport.), (n)judge
sogan düýbi, sogana meňzeş, elektrik lampasy, çyra, sogana meňzeş şekilde giňemek bulb
injigiň kiçi süňkiFibular boneМалоберцовая кость
demgysmaDyspneaОдышка
ýürek bardasynyň, (haltasynyň) sowuklamasy, gury perikarditDry pericarditisСухой перикардит
differnsial anyklamaDifferential diagnosisДифференциальная диагностика
Süýji, gant keseli däl diabetDiabetes insipidusНесахарный диабет
Gastroezofagial reflýuksGastroesophageal refluxГастроэзофагеальный рефлю(е)кс
lukman. Diuretikler, buşukdyryjy serişdeler DiureticsМочегонные средства
1.startap, 2.täze başlanýan tehnologik esasly telekeçilikstart up1. старта́п, 2. развивающееся технологическое предпринимательство
1. unikorn 2. Ululygy 1 milliard amerikan dollaryndan geçýän kompaniýaunicorn1. юникорн, 2. компания, стоимость которой превышает 1 миллиард долларов
1) pürkmek, 2) sepmek, 3) üstüne sepelemekbedewокропить росой; обрызгать
sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
(ökje asty boguny)
salgylanma –internet sosial mediýa programmalary ulanyjylary, olara salgylanýanlary seljeriş, öwrenýän amal MENTIONS
1)üsti bilen, 2)öň, 3)çenli, 4)tarapyndan, 4)ýanynda, 5)arkaly, 6)boýuna, ugruna, ýanyndan, gapdalyndan'by (prep.)1) vasıtasıyla 2) göre 3)kadar 4) tarafından 5)yanında 6)yoluyla 7) ile1) в придачу 2) перед 3) до, по 4) отовсюду 5) рядом, 6) с помощью, 7) при помощи
Kürsi dabanlar (walgusly dabanlar)(Tali)pes valgusСтопы-качалки (вальгусная стопа)
1) başdan, 2) başyndan, 3) ilkinji nobatdaab initiobaştan itibarenс самого начала, изначально
emlägini goýman aradan çykan ab intestatohukuken geçerli bir vasiyetname düzenlemeden ölme durumuумерший не оставил имущества
1) yza sürme 2)yzda, 3)yz ýüzünde, 4)arka tarapaabackgeri gitmeопешить, подать назадь
terk etmeabandonterketmekотказаться, отречься
1)terk etme 2)terk edilişabandonment1) terketme, 2) bırakılma1) отказ, 2) отречение
1)güýjüni ýitirmek 2)sanyny azaltmak 3)gymmaty gaçmak 4)resmi güýjini ýitirmek 5)soňlandyrmak 6)aýyrmak 7)kesip atmakabate1) azaltmak 2) sayısını azaltmak 3) değerini kaybettirmek 4) resmi yürürlüğünü kaybettirmek 5) sona erdirmek 6) kesip atmakпотерять власть (1) потеря силы, 2) уменьшить количество, 3) потеря ценности, потеря уважения, 4) потеря служебной власти, 5) прекратить, 6) убрать, 7) вырезать)

sözüniň ulanylyş mysallary
[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!