Gözlenen sözler cryacrobatkioskadjustment
Paýlaşyň
Pond sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumypondhowuz
Türkçe: gölet
Pond sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumycontract by correspondencearagatnaşyk serişdeleri bilen düzülen şertnama
umumycorrespondhabarlaşmak
umumycorrespondence1)barabarlyk, 2)deňeçerlik, 3)habarlaşma, 4)kybap
umumycorrespondence, obstruction ofadamlaryň arasynda ýazmaça habarlaşmagyň päsgel berilmezligi günäsi
umumycorrespondenthabarçy
umumycorrespondingkybapdaş
umumyhorsepondatlar üçin ýap
umumypondhowuz
umumyponder1)diňirgenmek, 2)pikirlenmek
umumyponderoussaldamly
umumypreponderanceagdyklyk
umumyrespond1)seslenmek, 2)äwmek
umumyrespondentjogap berýän adam

Pond

sözüniň ulanylyş mysallary

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!