Gözlenen sözler bentbeigeab initiodisplaced persongreedy
Paýlaşyň
abandon sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
terk etmekabandonterketmek
ret emek,boýun towlamakabandonreddetmek
abandon sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
terk etmekabandonterketmek
1)terk etme 2)terk edilişabandonment1) terketme, 2) bırakılma

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!