Gözlenen sözler bentammendmentab initioadoptedauto
Paýlaşyň
abandon sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyabandonterk etmek
abandon sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyabandonterk etmek
umumyabandonment1)terk etme 2)terk ediliş

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!