Gözlenen sözler chain armourplaygripcandlehonour
Paýlaşyň
ambusher sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyambusher1)duzakçy, 2)bukuçy
Türkçe: 1) pusucu 2) pusuya yatan
umumyambusherduzakçy,
umumyambusherbukuçy
ambusher sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyambusher1)duzakçy, 2)bukuçy

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!