Gözlenen sözler chain armourplannedtinyjam
Paýlaşyň
ambusher sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)duzakçy, 2)bukuçyambusher
duzakçy, ambushertuzak kuran
bukuçyambusherpusu kuran
ambusher sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)tiz kömek ulagy, 2)tiz kömekambulance1) ambulans 2) acil yardım
stasionarambulatoryseyyar
1)duzak (n), 2)buky (n), 3)duzak gurmakambush
1)duzakçy, 2)bukuçyambusher

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!