Gözlenen sözler sweet potatoesalimonyanswerablerehearseaffidavit
Paýlaşyň
TürkmenEnglishTürkçe
arakvodkavotka
arak sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
arakesme bermekadjournara vermek
arakesmeadjournmentoturum arası
arakhorlukalcoholismalkolizm
arakesilmeavulsionayrılma
arakesme (n) breakara
arakesmebreak timeteneffüs
arakesme, duruzmakcessationara, fasıla
arakesmeintermissionara
arakesmeinterruptionara, fasıla
arakesmeintervalmola

arak

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Sazly arheologiýa : Müňýyllykdan Ýaňlanan Mukam
käbir alymlar başg arak pikirde. Olar ok-ýaý ýüze çykmazyndan ozal, ilkinji saz guraly
www.atavatan-turkmenistan.com
Türk şirketi Türkmenistan’da Divan otelini inşa etti
Lider ilk ol arak ulaşım altyapısı projesini hizmete açtı. Açılış törenlerine Meclis Başkanı,
www.atavatan-turkmenistan.com
Pişijek bilen gyzjagazyň gürrüňi
aglaýşyny, hany başg arak ýerini göreli-le. Aglap, aglap, ýadatdy bu-ýa». Pişijek aýnany çalaja
www.atavatan-turkmenistan.com
Bizde...
bişirip maşgalamyza gerek-ý arak bolýan ownuk-uşak zatlaryñ ählisini bitirip otyr. Doganlarym tikin-çatyn edýärler.
www.atavatan-turkmenistan.com
Nyşanly eşikler satuwa çykarylýar
Karib deňziniň g arakçylaryndan Jek Sparrowyň garakçy şlýapasy bolar.     Telekeçilik Sahypamyz Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!