Gözlenen sözler senbookene dilienvirons
Paýlaşyň
beýanat sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
beýanatcommuniquétebliğофициальное сообщение; коммюнике
TürkmenEnglishTürkçeРусский
beýanatcommuniquétebliğофициальное сообщение; коммюнике
beýanat sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
beýanatcommuniquétebliğофициальное сообщение; коммюнике

beýanat

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Habib mundan beýläk tutluşyk geçirmez
soňra beren beýanatynda işjeň sport karýerasyny tamamlajakdygyny belledi. - Hemmeler köp sag bolsun
www.atavatan-turkmenistan.com
Habib Nurmagomedowyň çempionlyk ýeňşi
soňra beren beýanatynda şeýle diýdi: - Allatagala maňa hemme zady berdi. Bu oglanlar
www.atavatan-turkmenistan.com
ÝUNISEF: 520 million sanjym iňňesini ätiýaçlandyrar
tarapyndan berlen beýanatda guramanyň koronawirus sanjymynyň çalt, ygtybarly we netijeli paýlanmagy üçin
www.atavatan-turkmenistan.com
7 orunlyk “Model Y” önümçilige başlaýar
“Twitter” hasabynda beýanat beren menejer ilkinji modelleriň dekabr aýynda alyjylara ýetiriljekdigini tassyklady. Gyzykly
www.atavatan-turkmenistan.com
Internetiň tizligi üçin 60 emeli hemra
kompaniýadan berlen beýanata görä, bu toruň 60 sany emeli hemrasy “Falcon 9”
[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!