Gözlenen sözler
Paýlaşyň
cage sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumycage1)kapasa, 2)gözenek
Türkçe: 1) kafes 2) gözenek
umumycagekapasa
umumycagegözenek
KategoriýaTürkmenEnglish
umumyçägequicksand
çägesand
cage sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumycage1)kapasa, 2)gözenek
umumyquicksandçäge
umumysand1)çäge, 2)gum

cage

sözüniň ulanylyş mysallary

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!