Gözlenen sözler ravenArakesmeset upapologyJepa
Paýlaşyň
hut sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyhut1)çatma, 2)küme, 3)kepbe, 4)külbe
Türkçe: 1) kulübe 2) baraka 3) kümes 4) barındırmak
hutküme
hutkülbe
hutçatma
hutkepbe
KategoriýaTürkmenEnglish
hut exact
hut just
hut sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumychuteturba
umumydrawnhutma-hut
umumyexact1)takyk, 2)dogry, 3)hut
umumyhut1)çatma, 2)küme, 3)kepbe, 4)külbe
umumyhutzpahgaýrat
umumyjust1)dessine, 2)şeýle, 3)ýaňja, 4)keýpine, 5)gaýta, 6)misli, 7)tüýs, 8)ýaňy, 9)hut
umumymud-hutýerküme
umumyparachuteparaşut
umumypeanohut
umumyshut1)dymmak, 2)ýapmak
umumyshut downýapmak
umumyshuttergabsa
umumyto be quiet, to shut updymmak

hut

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde
gidende... Aklymyň kenary hut oňa sary Deňze çümen daş deý çümüp gidende... Howatyrlar ýerde,
www.atavatan-turkmenistan.com
Söýgi-durmuşyñ özeni
däl. Ol hut mendim. Ine, şeýdibem tolgunmak duýgusyna-da senli wakada sezewar boldum. Ýürek
www.atavatan-turkmenistan.com
Hepdelik täleýnama (26-oktýabr, 1-noýabr)
jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?! Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Geljek

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!