Gözlenen sözler Adamzatstrikearrestedcalciumto prick
Paýlaşyň
kilogram sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
kilogramkilogramkilogram
TürkmenEnglishTürkçe
kilogramkilogramkilogram
kilogram kiloağırlık ölçüsü
kilogram sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
kilogram kiloağırlık ölçüsü
kilogramkilogramkilogram

kilogram

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Kädi siziň öýüňizdäki baý dermanhanajykdyr
agramy 20 kilograma çenli bolup bilýär. Kädiniň eti ýumşak, köplenç mämişi reňkde
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmen talyby Belarusyň wise-çempiony
Taýhanow 71 kilograma çenli agram derejesinde çykyş etdi. Ol finalda ýerli türgen
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmen milli şaý-sepleri
azyndan 7-10 kilogramdan 36 kilograma çenli bolupdyr. Türkmen aýal-gyzlarynyň dakynýan şaý-sepleri gözbaşyny
www.atavatan-turkmenistan.com
Milli Liderimiz welosipedli gezelenç etdi
fitonsidleriň 5 kilograma golaýyny, arça tokaýlygy bolsa 30 kilograma golaýyny bölüp çykarýar.
www.atavatan-turkmenistan.com
Dünýädäki iň garry panda 38 ýaşady
agramy 45 kilogramdan ýokary bolup, onuň boýy 1.5 metre barabardyr. Olar gündelik

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!