Gözlenen sözler old ageejizheredityerkinadjustment
Paýlaşyň
kilogram sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
kilogramkilogramkilogramкилограмм
kilogram kiloağırlık ölçüsüкилограмм
TürkmenEnglishTürkçeРусский
kilogramkilogramkilogramкилограмм
kilogram kiloağırlık ölçüsüкилограмм
kilogram sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
kilogram kiloağırlık ölçüsüкилограмм
kilogramkilogramkilogramкилограмм

kilogram

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Kädi siziň öýüňizdäki baý dermanhanajykdyr
agramy 20 kilograma çenli bolup bilýär. Kädiniň eti ýumşak, köplenç mämişi reňkde
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmen talyby Belarusyň wise-çempiony
Taýhanow 71 kilograma çenli agram derejesinde çykyş etdi. Ol finalda ýerli türgen
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmen milli şaý-sepleri
azyndan 7-10 kilogramdan 36 kilograma çenli bolupdyr. Türkmen aýal-gyzlarynyň dakynýan şaý-sepleri gözbaşyny
www.atavatan-turkmenistan.com
Milli Liderimiz welosipedli gezelenç etdi
fitonsidleriň 5 kilograma golaýyny, arça tokaýlygy bolsa 30 kilograma golaýyny bölüp çykarýar.
www.atavatan-turkmenistan.com
Dünýädäki iň garry panda 38 ýaşady
agramy 45 kilogramdan ýokary bolup, onuň boýy 1.5 metre barabardyr. Olar gündelik

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!