Gözlenen sözler mercifulalcoholgluemosquitosharp
Paýlaşyň
massage sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
1)owkalamak (v), 2)owkalama (n), 3)massažmassage1)masaj 2) ovmak 3) masaj yapmak
owkalamak (v)massagemasaj yapmak
owkalama (n)massageovmak
massažmassagemasaj
massage sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)owkalamak (v), 2)owkalama (n), 3)massažmassage1)masaj 2) ovmak 3) masaj yapmak

massage

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Saz sungatynyň taryhyndan :Arfa
(skif, iskit), massaget, dah, hionit, gun (oguz), parn we beýleki kowumlarymyz bilen
www.atavatan-turkmenistan.com
Zergärçilik Sungatymyzyň Gözbaşynda: Amyderýa hazynasy
biri  gadymy  massaget  kabylasynyň  augas (augaslar, augallar)-«derýalylar», «derýa  boýunda  ýaşaýanlar» diýmekligi  aňladýar. Munyň 
www.atavatan-turkmenistan.com
Zergärçilik Sungatymyzyň Gözbaşynda: Amyderýa hazynasy
biri  gadymy  massaget  kabylasynyň  augas (augaslar, augallar)-«derýalylar», «derýa  boýunda  ýaşaýanlar» diýmekligi  aňladýar. Munyň 
www.atavatan-turkmenistan.com
Saz sungatynyň taryhyndan :Arfa
(skif, iskit), massaget, dah, hionit, gun (oguz), parn we beýleki kowumlarymyz bilen

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!