Gözlenen sözler adornaffluenceabandonbentbeige
Paýlaşyň
merry sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
1)bälçik (n), 2)sapaly (adj), 3)şadyýan (adj), 4)şüweleň (n), 5)hoşwagt (n), 6)şagalaňly (adj), 7)şatlykly (adj)merry1) neşe 2) neşeli 3) mutlu 4) neşe verici 5) şen 6)keyifli 7)neielenmek 8) mutlu olmak
bälçik (n)merryneşeli
sapaly (adj)merryneşe verici
şadyýan (adj)merrykeyifli
şüweleň (n)merryşen
hoşwagt (n)merrykeyif
şagalaňly (adj)merrykeyifli
şatlykly (adj)merrymutlu
merry sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)bälçik (n), 2)sapaly (adj), 3)şadyýan (adj), 4)şüweleň (n), 5)hoşwagt (n), 6)şagalaňly (adj), 7)şatlykly (adj)merry1) neşe 2) neşeli 3) mutlu 4) neşe verici 5) şen 6)keyifli 7)neielenmek 8) mutlu olmak

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!