Gözlenen sözler forever
Paýlaşyň
mild sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
1)tultuk, 2)ýumşak, 3)myssyk, 4)ýakymly, 5)aram, 6)mylaýymmild1) hafif 2) yumuşak 3) ılımlı 4) ılıman 5)nazik 6) kibar1) мягкий, 2) мягкий, 3) мягкий, 4) приятный, 5) мягкий, 6) нежный
tultukmildgevşekнезначительный
ýumşakmildyumuşakнезначительный, мягкий
myssykmildhafifнезначительный, мягкий
ýakymlymildılımanнезначительный, приятный
ýyly mildılıkнезначительный, теплый
mild sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
1)tultuk, 2)ýumşak, 3)myssyk, 4)ýakymly, 5)aram, 6)mylaýymmild1) hafif 2) yumuşak 3) ılımlı 4) ılıman 5)nazik 6) kibar1) мягкий, 2) мягкий, 3) мягкий, 4) приятный, 5) мягкий, 6) нежный
heňmildewküfплесень
mildäki uzynlykMile lengthsmil cinsinden uzunlukДлина мили

mild

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Iki men
sada hem kä mildigini görkezmek gerek. Biz bulary başarsak onda Gudraty güýçliniň ýaradan
www.atavatan-turkmenistan.com
Emeli aň hakda kelam agyz...
mümkin. Çünki kä milden-kämil robotlary ýetişdirmek üçin gijesini gündiz edip zähmet çekýän alymlaryň
www.atavatan-turkmenistan.com
«Xiaomi Mi 10 Lite» 5G 7-nji aprelde alyjylara ýetiriler
garanyňda has kä mildir. «Mi 10 Lite» telefonynyň agramy 192 grama deňdir. Bu
www.atavatan-turkmenistan.com
            Myradyna ýetmedik söýgi
Ýeten söýgülerden kä mildir, kämil.”                                                                                           G.Ezizow. Bu gün, meniň durmuşymda ýatdan çykmajak günleriň biri.
www.atavatan-turkmenistan.com
Aman Kekilowyň eserlerinde “mugallym” we “mugallymçylyk” düşünjeleri
çeperçiliginiň has-da kä mildigine anyk göz ýetirmek bolýar. Bularyň her biriniň aslynda türkmenleriň
[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!