Gözlenen sözler hutravenArakesmeset upapology
Paýlaşyň
morning sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumymorning1)ertir, 2)irden, 3)saba, 4)säher
Türkçe: 1) sabah 2) erkenden 3)başlangıç
morningertir
morningirden
morningsaba
morningsäher
morning sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumygood morningertiriňiz haýyrly bolsun
umumymorning1)ertir, 2)irden, 3)saba, 4)säher
umumymorning breezebady-saba

morning

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Turkmen Leader inspects new agricultural machines of John Deere
harvest’. In the morning, at the site where the new cotton harvester machines

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!