Gözlenen sözler approximationhereditycalorieadornedlip
Paýlaşyň
old age sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
garrylykold ageihtiyarlık
old age sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
garrylykold ageihtiyarlık

old age

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda Iňlis dilinde nakyllar
in your old ages. *** Çagaňa mähirli bol, ýaşlykdan oňa bilim-terbiýe ber. Çaga

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!