Gözlenen sözler assistantkioskmeditateaffinityadore
Paýlaşyň
polite sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumypolite1)edepli, 2)näzik, 3)hoşamaý
Türkçe: 1) kibar 2) nazik 3) terbiyeli
politeedepli
politenäzik
politehoşamaý
polite sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyimpoliteedepsiz
umumyimpolitenessedepsizlik
umumypolite1)edepli, 2)näzik, 3)hoşamaý
umumypolite way of addressing elder peopleaga
umumypolitelyhoşamaýlyk bilen
umumypoliteness1)edeplilik, 2)sypaýyçylyk, 3)edep
umumypolytechnicpoliteknika

polite

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Söýgi-Allanyñ peşgeşi
Aşgabatdaky Türkmen politehniki institutyna okuwa girdi. Aşyklaryñ şäheri Aşgabat dagly gyzyñ kalbynda
www.atavatan-turkmenistan.com
3D köpri rekord goýdy
Hytaýyň Hebeý politehnika uniwersiteti tarapyndan dünýäde iň uzyn 3D ölçegli köpri döredilip,
www.atavatan-turkmenistan.com
2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik
www.atavatan-turkmenistan.com
Ilkinji Halkara Ylmy-Amaly Onlaýn-Maslahaty Geçirildi
Rumyniýanyň Buharest politehniki uniwersitetiniň mugallymlary talyplar üçin wajyp mowzuklary boýunça çykyşlary guradylar.

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!