Gözlenen sözler Arakesmeset upapologyJepacage
Paýlaşyň
raven sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyraven1)garga, 2)zag, 3)gara garga
Türkçe: 1) kara karga 2) kuzgun 3)karga
ravengarga
ravenzag
ravengara garga
raven sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumycontravenedüzgüni bozma
umumyintravenouswena damar içi
umumyraven1)garga, 2)zag, 3)gara garga

raven

sözüniň ulanylyş mysallary

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!