Gözlenen sözler acquaintedrushhelloGarafeud
Paýlaşyň
singe sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumysingeçowlamak
Türkçe: alazlamak
singe sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumysingeçowlamak
umumysinger1)aýdymçy, 2)bagşy, 3)ozan

singe

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Multidisciplinary center of creativity and art will be built in Ashgabat
young pop singers ‘Ýaňlan Diýarym!’, ‘Ýylyň parlak’ which are held within the
www.atavatan-turkmenistan.com
Modern Sahnanyň Arhaik Öwüşgüni: Rejissýor Öwlýaguly Hojaguly
çenli, Lorkadan Les singe çenli, Ýewripidden Dario Fo we Frans Rama çenli, Eshilden... 

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!