Gözlenen sözler
Siziň gözleg eden sözüňiz bazamyzda tapylmady. Iň gysga wagtda sözlük bazamyza goşarys. Eger sözlük bazamyza goşant goşup, gözleýän sözüňizi we beýleki sözleri teklip edýän bolsaňyz şu ýere basyň!

Emma Makul Sözlük şu aşakdaky meňzeş sözleri gözläp tapdy.

ab sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
başdan, başyndan, ilkinji nobatdaab initiobaştan itibaren, başlangıçtan itibarenс самого начала, изначально
wesýetnama goýmazdan aradan çykan ab intestatohukuken geçerli bir vasiyetname düzenlemeden ölme durumu, vasiyet etmeksizinумерший не оставил имущества
gahar bilen goýulan wesýetnamaab iratoöfke ile yapılan vasiyet
terk etme, ret etmek, boýun towlamak, taşlap gitmekabandonterketmek, vazgeçmekпокидать, отказ, неповиновение
terk etme, terk edilişabandonmentterketme, bırakılmaотказ, отречение
güýjüni ýitirmek, sanyny azaltmak, gymmaty gaçmak, resmi güýjini ýitirmek, soňlandyrmak, aýyrmak, kesip atmakabateazaltmak, sayısını azaltmak, değerini kaybettirmek, resmi yürürlüğünü kaybettirmek, sona erdirmek,kesip atmak, kadük duruma getirmekпотерять власть (1) потеря силы, 2) уменьшить количество, 3) потеря ценности, потеря уважения, 4) потеря служебной власти, 5) прекратить, 6) убрать, 7) вырезать)
1)ýatyrma 2)azaldylan 3)güýjini ýitiren mukdarabatement1) iptal 2) azaltılmış 3) yürürlükten kaldırma, 4) hafifleme, 5)tenzilat 6) iptal, 7)indirim 1) отмена, 2) уменьшенный, 3) потерянная сумма
kazyýet işiniň ýatyrylmagyabatement of actiondaha önce devam eden usul işlemlerinin butlanı, davanın geçersizliğiотмена судебного разбирательства
berginiň azadylmagyabatement of debtsborç azaltmaсписание долгов, отказ от долгов
duruzmak permanyabatement, order ofdurdurmak emriуменьшение силы

ab

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
«Türkmen Sähra - 2020» maglumat portaly açyldy
aýdyň şöhlelendirýän h abarlaryň giň toplumyny beýan edýändir. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan milli ulag
www.atavatan-turkmenistan.com
Awtoulagy ulgamy: Açylyş dabarasy
Gurbanguly Bergimuhamedow «Aşg abat-Daşoguz» awtomobil ýolunyň ugrunda gurlan Awtoulag kärhanalar toplumynyň we Awtomobil
www.atavatan-turkmenistan.com
“Gallup”: Türkmenistan iň howpsuz ýurt
barada “Watan” h abarlar gepleşiginde hem habar berildi. Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň bitarap hukuk derejesi
www.atavatan-turkmenistan.com
Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi
edilen şahsy kit abyňdaky iň gymmatly sahypalardyr. Gymmatly we mazmunly sahypalaryň köp bolmagy
www.atavatan-turkmenistan.com
Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde
iň gowy kit aby”2005, “Hartli-Merill” Golliwudyň iň gowy senariýasy, Mundan başga- da dünýä edebiýatynyň baýraklarynyň

[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]