Gözlenen sözler morninghutravenArakesmeset up
Paýlaşyň
abduct sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyabductalyp gaçmak
Türkçe: kaçırmak
abduct sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyabductalyp gaçmak
umumyabductionalyp gaçma

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!