Gözlenen sözler tinyabsent-mindedfatheragitatordispute
Paýlaşyň
abolishment sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
ýatyrmaabolishmentfesih
soňlandyrmakabolishmentsonlandırmak
1)ýatyrma 2)soňlandyrmakabolishment1) iptal 2) sonlandırma
abolishment sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
ýatyrmaabolishmentfesih

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!