Gözlenen sözler technicalnormalantarts
Paýlaşyň
acquisition sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
edinmeacquisitionedinme
acquisition sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1) tanyşdyrmak, 2) bilmekacquainttanışma 2) bilme
1)beletçilik, 2)tanyş-biliş, 3)tanyşlyk, 4)arkadaşacquaintance1) bilgi, 2) tanıdık, 3) tanışma 4) arkadaş
beletacquaintedtanışık
1)kabul etmek, 2)dymmak arkalyacquiesce1) rıza göstermek 2) karşı çıkmamak
razylaşmakacquiescencerıza
edinmekacquireelde etmek
1) satyn alnan, 2)edinilenacquired1) satın alınmış 2) edinilmiş
ýeketäk hukuk maglumat binýadyacquis communautairetek yasal bilgi tabanı
edinmeacquisitionedinme
gadagan girdeýjiden peýdalanmaacquisition of illicit proceedsyasadışı gelirden istifade etmek
ýalançylyk bilen edinmeacquisition, derivativetürev finansal araçların satın alınması
edinme üçin ygtyýarnamaacquisitive prescriptionsatın alma reçetesi
aklamakacquitberaat ettirmek
1) aklama, 2) aklanmaacquittal1) beraat 2) beraat ettirme
jenaýat işi boýunça aklanmaacquittal of crimesuçtan beraat
aklananacquittedberaat etmiş

acquisition

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Cooperation with the World Trade Organization (WTO) is Intensifying
that the acquisition by Turkmenistan of observer status in the organization will

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!