Gözlenen sözler amityaccountankleanthraxarbitral
Paýlaşyň
acquisition sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
edinmeacquisitionedinme
acquisition sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
edinmeacquisitionedinme
gadagan girdeýjiden peýdalanmaacquisition of illicit proceedsyasadışı gelirden istifade etmek
ýalançylyk bilen edinmeacquisition, derivativetürev finansal araçların satın alınması

acquisition

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Cooperation with the World Trade Organization (WTO) is Intensifying
that the acquisition by Turkmenistan of observer status in the organization will

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!