Gözlenen sözler familywedding processionattorneyshipambusherchain armour
Paýlaşyň
actuary sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
sekretaractuary1) aktüer 2) sekreter
actuary sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)şindiki, 2)hakykyactual1) şu anki 2)gerçek
ýüze çykan ýitgileractual damagesgerçek hasarlar
ýüze çykan zyýanactual lossgerçek kayıp
hakyky ygtyýarlykactual possessionfiili mülkiyet
hakyky jemi ýitgiactual total lossgerçek toplam kayıp
1) aslynda, 2)hakyna seretseňactually1) aslında 2) gerçekte
sekretaractuary1) aktüer 2) sekreter
jenaýat düzümiactus reussabıka kaydı

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!