Gözlenen sözler abstainjoinedserenjamadjunctionambusher
Paýlaşyň
adore sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyadoresöýmek
Türkçe: hayranlık duymak
adore sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyadoresöýmek

adore

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Ikinji gezek Libertadores kubogyny gazandy
kubogy hasaplanýan Libert adores kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy geçirildi. Onda Braziliýanyň

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!