Gözlenen sözler half-deadabab
Paýlaşyň
anesthesia sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyanesthesianarkoz
Türkçe: anestezi
anesthesia sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyanesthesianarkoz

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!