Gözlenen sözler abductmorninghutravenArakesme
Paýlaşyň
archaelogist sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyarchaelogistarheolog
Türkçe: arkeolog
archaelogist sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyarchaelogistarheolog

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!