Gözlenen sözler environs
Paýlaşyň
ene dili sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
ene dilimother tongueana dilродной язык
TürkmenEnglishTürkçeРусский
ene dilimother tongueana dilродной язык
ene dili sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
ene dilimother tongueana dilродной язык

ene dili

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde
goşgularyndan birnäçesini ene dilimize terjime edip ýetirýäris. Terjime eden, Oguljennet Bäşimowa     Rudakynyň mawzoleýindäki Ezraýyl   Uzak jennetdäki
www.atavatan-turkmenistan.com
Çingiz hanyň Horezme çozmagy: Jelaleddin Meňburny
gorag nokatlaryny-“garakçylary” ( ene dilimizdäki garakçy sözi şu ýerden) gurap, kerwenleriň howpsuzlugyny üpjün
www.atavatan-turkmenistan.com
Dostlukly gatnaşyklaryň subutnamasy
maglumatlary öz ene dilinde-hytaý dilinde  okamaga döredilen mümkinçilikdir. Ilki dostlukly döwletiň arasynda
www.atavatan-turkmenistan.com
«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» hytaý dilinde neşir edildi
hakyndaky maglumatlary ene dilinde okamaga mümkinçilikdir.   Söhbetdeşlik Sahypamyz Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden
www.atavatan-turkmenistan.com
Dilleriň atlary nähili döredi
platformasynda ulanmaklyga ene dilini döretmek üçin C diliniň sintaksyny saýlady (C #).
[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!