Gözlenen sözler
Paýlaşyň
erkin sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
erkinfreelanceserbestвнештатный, свободный
erkinfreelyözgürceсвободно
erkinunrestrictedlyserbestнеограниченно
erkin permissiveserbestснисходительный, свободный
erkinrandomserbestслучайный
TürkmenEnglishTürkçeРусский
erkinfreelanceserbestвнештатный, свободный
erkinfreelyözgürceсвободно
erkinunrestrictedlyserbestнеограниченно
erkin permissiveserbestснисходительный, свободный
erkinrandomserbestслучайный
erkin sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
erkin düşmegi tizleşdirme güýji,öwrümde tizligi togtamagy we merkezden daşlaşýan güýji ölçemekde ulanylýar(G)Acceleration of gravityserbest düşüş hızlanma kuvvetini, frenleme hızını ve merkezkaç kuvvetini (G) ölçmek için kullanılırУскорение свободного падения, используется для измерения силы ускорения свободного падения, скорости торможения и центробежной силы (G)
erkinlige goýbermekaffranchiseözgürlüğe bırakmakдавать право
erkin görnüşde ýaryşmakcompete in freestyleserbest stilde yarışmakсоревноваться во фристайле
erkin ätiýaçlandyryş polisifloating policyücretsiz sigorta poliçesiбесплатный страховой полис
erkin (adj), freeserbestбесплатно, свободный
erkinlikfree agencybağımsızсвобода
Erkin bilirubinFree bilirubinСвободный билирубин
erkin ösüşfree developmentserbest büyümeсвободное развитие
Erkin duz kislotasy (turşusy)Free hydrochloric acidСвободная соляная кислота
Erkin suwuklykFree liquidСвободная жидкость

erkin

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi
sahnada özüni erkin alyp barmagyna mümkinçilik berýär, özüne ynamly bolýar. Bahar, ýeten üstünlikleriňizem
www.atavatan-turkmenistan.com
Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde
mazaryň daşyna erkin, Kebelekleň şa köşgünde kapasaň Zynjyrny gyrşy deý, Güjeňläp görkün... Şonda biz Zerewşan kenara
www.atavatan-turkmenistan.com
Atyzda aýdylan söz
gözi ýetýärdi. Gunçanyň erkini elinden alan, kalbynyň töründe syr kimin saklap ýören ýigidi
www.atavatan-turkmenistan.com
Hepdelik täleýnama (26-oktýabr, 1-noýabr)
takyklygy we erkinligi talap eder. Nämäni isleseňiz, şol hem hasyl bolar. Bular
www.atavatan-turkmenistan.com
London bilen Tokionyň rekord söwda ylalaşygy
bilen Ýaponiýa erkin söwda şertnamasyna gol çekdi. Tokionyň kabul ediş öýünde geçirilen
[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!