Gözlenen sözler serenjamagedappetitegripPond
Paýlaşyň
fissure sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyfissure1)ýaryk, 2)çat, 3)jaýryk
Türkçe: 1) yarık 2) çatlak 3) çatlama
fissureçat
fissurejaýryk
fissureýaryk
fissure sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyfissure1)ýaryk, 2)çat, 3)jaýryk

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!