Gözlenen sözler Pondcryacrobatkioskadjustment
Paýlaşyň
grip sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumygrip1)gysmak (v), 2)tutma (n), 3)gysma (n)
Türkçe: 1) kavrama 2) tutmak 3) sıkı tutmak
gripgysmak (v)
griptutma (n),
gripgysma (n)
KategoriýaTürkmenEnglish
umumygripinfluenza
gripflu
grip sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyflu1)grip, 2)dümew
umumygrip1)gysmak (v), 2)tutma (n), 3)gysma (n)
umumygrippedümew
umumyinfluenzagrip
umumyto gripgysmak

grip

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Ykjam telefonlaryňyzy arassalap duruň!
ony gulagy­ňa de grip gürleşmegiň juda bir zerurlygy ýok; — käbir himiki arassalaýjy serişdeler
www.atavatan-turkmenistan.com
Otdan Diri Sypan Towugyň Namasy
hemmämiz däldik “ gripli”, Gyrgyna bahana bolupdy düýpli, Gaýgy edip ýördük “sowuk urşy” biz, Ähdi ýalan
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmenlerde Sport Sallançakdan Başlanýar
Dürli ýüňlerden e grip, ýüplükleriň birnäçesini bilelikde işip, çöp boýalar bilen reňkläp, sallançagyň
www.atavatan-turkmenistan.com
            Myradyna ýetmedik söýgi
öz maňlaýyna de grip: -Dostjan bize-de nesip etsin, şeýdip toý tutup, çakylyk paýlamak. – Oraz,
www.atavatan-turkmenistan.com
COVID-19 barada biz nämeleri bilýäris?
üstlere elini de grip, soňra bolsa agzyna, gözüne ýa-da burnuna degren ýagdaýlarynda hem

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!