Gözlenen sözler candleabilityoldatmospherelickspittle
Paýlaşyň
occupation sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
1)okkupasiýa, 2)hünär, 3)senet, 4)basybalyş, 5)zabt edişoccupation1) meslek 2) iş 3) işgal 4) uğraş 5) meşguliyet
okkupasiýaoccupationişgal
hünäroccupationmeslek
senetoccupationhüner
basybalyşoccupationişgal
zabt edişoccupationkuşatma
occupation sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)okkupasiýa, 2)hünär, 3)senet, 4)basybalyş, 5)zabt edişoccupation1) meslek 2) iş 3) işgal 4) uğraş 5) meşguliyet
iş trawmasyoccupational accidentiş kazası

occupation

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Zähmet, hünär, kesp-kär hakynda nakyllar Iňlis dilinde
finds his occupation in life. Hünäri öwren-de, ýigren. – Learn different skills and

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!