Gözlenen sözler atmospherelickspittleto seethOvertimemanevi
Paýlaşyň
old sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
1)garry, 2)köne old1) eski 2) yaşlı
garryoldyaşlı
köne oldeski
old sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
bolsa-daalthougholduğu halde
öldürmeassassinationsuikast
boldybecameoldu
öldüriji dermanbiocidebiyosit
öldürme, executioninfaz
ep-esli fairlyoldukça
öldürijifatalölümcül
öldürijilik fatalityöldürücü
boldy, bar boldy, edindi, eýe boldy, eýeçilik etdihadoldu, var oldu, edindi, sahip oldu
merhemetlihighly esteemedoldukça saygın

old

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
“Gallup”: Türkmenistan iň howpsuz ýurt
bilen üçünji b oldy. Dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň ilkinji onlugynda Islandiýa, Kuweýt, Norwegiýa,
www.atavatan-turkmenistan.com
Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi
bilen söhbetdeş b olduk we bu söhbetdeşligi  «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com    saýtynyň 
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmen-türk gatnaşyklary: ýokary derejedäki sapar we duşuşyklar
tüýs ýürekden g oldaýandygyny belledi. Ilçi öz makalasynda: “Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar birek-birege hormat
www.atavatan-turkmenistan.com
“Apple” kompaniýasynyň girdejisi
dollara barabar b oldy. Şol bir wagtda kompaniýanyň ýyllyk girdejisini hem yglan etdiler.
www.atavatan-turkmenistan.com
Diego Maradona – 60 ýaşady
geçiren oýunçysy b oldy we topar bilen Italiýanyň kubogyny, Italiýanyň Super kubogyny we

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!