Gözlenen sözler oldfalselyadadarchaelogist
Paýlaşyň
KategoriýaTürkmenEnglish
umumypetekticket
petek sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumycrop1)ekin, 2)peteke, 3)gyrkmak (v), 4)hasyl (n)
umumyinner sole1) petek (köwşüň petegi) 2) içki daban
umumyticketpetek

petek

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Esger söýgüsi
ýeke özi hat- petek işlerine güýmenip otyrdy. Batyr girmek üçin rugsat soranda lukman
www.atavatan-turkmenistan.com
Ýewropa çempionatyna syn...
Din gyzyl petek alyp meýdançany terk etdi. Ispaniýanyň “La Liga” çempionaty “Walensiýa” futbol topary
www.atavatan-turkmenistan.com
Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty
möçberinde kino peteklerini satdylar. Häzirki wagtda esasy ýerli iň gowy film “MENIŇ
www.atavatan-turkmenistan.com
Ol muny duýmandy...
Kakama derek hat- petek paýlaýançy bolup işlämsoň, ol hatlar ilki bilen meniň elime
www.atavatan-turkmenistan.com
Bu oýunçy rekordlary täzeleýär
oýunçysy gyzyl petek alyp meýdançany terk etmeli boldular. Şeýlelik bilen Braziliýa futbol milli

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!