Gözlenen sözler bookene dilienvirons
Paýlaşyň
sen sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
şüweleň (n)merryşenвеселый
senyousenты
TürkmenEnglishTürkçeРусский
şüweleň (n)merryşenвеселый
senyousenты
sen sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
senaanthemmarşгимн
senetçiartisanzanaatkârремесленник, мастеровой, кустарь
seňňerbankbankoбанк
seňrik bridgetepeпереносица
seňselikbruiseberelemekконтузия
senenamacalendaralmanakкалендарь летосчисления
senzura (metbugatda gözegçlik etmegi amala aşyrýan adam)censorsansürцензор
senzura censorshipsansürцензура
senzuralamakcensureeleştirmekцензура
sent ( amerikan pul birliginiň 100-den birbölegi, amer.teňňesicentsentцент

sen

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi
we sungat, senagat işgärleri bilen söhbetdeş boldum. Ýöne men Bahara şu soragy
www.atavatan-turkmenistan.com
Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde
ýazyjy, dramaturg, senarist.1936 –njy ýylyň 17 awgustynda Täjigistanda, Duşenbe şäherinde dünýä inýär.Ol
www.atavatan-turkmenistan.com
“Apple” kompaniýasynyň girdejisi
ýylyň 26-njy sentýabrynda tamamlanan dördünji çärýeginiň maliýe bölüminiň hasabatyny çykardy. Bu wagt
www.atavatan-turkmenistan.com
Ankaralylar Türkmenistanyň Bitaraplygy bilen tanyşýarlar
bu wajyp sene mynasybetli ýurdumyzda we daşary ýurtlarda dürli çäreler geçirilýär. Türkmenistanyň Türkiýe
[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!