Gözlenen sözler acrobat
Paýlaşyň
sharp sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
1)çapgyn, 2)ýiti, 3)ötgür, 4)ýiti, 5)synçysharp1) keskin 2) sivri 3) sert 4) kesici 5)gözlemci
çapgynsharpkeskin
kesirsharpsert
ötgürsharpkeskin
ýitisharpsivri
synçysharpgözlemci
sharp sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)çapgyn, 2)ýiti, 3)ötgür, 4)ýiti, 5)synçysharp1) keskin 2) sivri 3) sert 4) kesici 5)gözlemci
ýoluň birden öwrülýän ýerisharp curvekeskin eğri
kesýän agyrysharp painkeskin acı
mergensharp-shooterkeskin nişancı
1)taplamak, 2)ýiteltmek, 3)ýamamak, 4)ýitilemek sharpen1) keskinleştirmek 2) bilemek 3)sivriltmek 4) inceltmek
ýitisharplykeskin
üşüksharpnesszekilik

sharp

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Dilleriň atlary nähili döredi
(iňlis dilinde sharp) sesiň ýarymton bilen ýokarlanmagydyr. Şeýle usul bilen, işläp düzüjiler
www.atavatan-turkmenistan.com
Ýel elektrik stansiýasyny taslamagyň sanly ulgamy
dolulygyna C sharp (C#) programmalaşdyryjy dilinde işlenip taýýarlanyldy. Bu programma üpjünçiliginiň interfeýsi
www.atavatan-turkmenistan.com
Dil, söz hakynda nakyllar Iňlis dilinde
– burn sharply.                                                       *** Çykmadyk janda umyt bar. – A bad corn promise

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!