Gözlenen sözler advancementabolishmenttinyabsent-mindedfather
Paýlaşyň
TürkmenEnglishTürkçe
tikinseamdikiş
tikinsuturedikiş
tikin sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
tikin (adj)jointdikiş
tikinsizjointlesseklemsiz
tikinseamdikiş
tikinsizseamlessdikişsiz
tikinçiseamstressdikişci
tikinçiliksewingdikiş
tikin maşynysewing machinedikiş makinesi
tikinsuturedikiş
tikinçi (n)tailorterzi

tikin

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmenistanyň halkara howa gatnawlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň gelmeginiň möhleti
dellekhana we tikinçilik atelýeleriniň möhümdigi göz öňünde tutulyp, şeýle kärhanalaryň işine 2021-nji
www.atavatan-turkmenistan.com
Jogapsyz söýgi
söýýän käri tikinçilige başlady, çagalykda  bäri türkmen gelin gyzlarynyň bezegi bolan lybaslarmyza
www.atavatan-turkmenistan.com
Bizde...
otyr. Doganlarym tikin-çatyn edýärler. Biziñ maşgalamyzda sylag-hormat bar. Düşünişmek we "bolany bilen
www.atavatan-turkmenistan.com
Söwda we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynyň çäklendirme möhleti
dellekhana we tikinçilik kärhanalarynyň işiniň ähmiýetini göz öňünde tutulyp, olaryň işine 1-nji
www.atavatan-turkmenistan.com
Hyzmat kärhanalarynyň işiniň çäklendirme möhleti
dellekhana we tikinçilik kärhanalarynyň işiniň ähmiýetini göz öňünde tutulyp, olaryň işine 1-nji

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!