Gözlenen sözler arrestedcalciumto pricktikinadvancement
Paýlaşyň
strike sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
1)urgy (n), 2)pylçamak (v), 3)çaknyşmak (v), 4)urmak (v), 5)iş taşlaýyşstrike1) vuruş 2) çarpmak 3)grev 4) saldırı 5)vurgun
urgy (n)strikevuruş
pylçamak (v)strikeyere vurmak
çaknyşmak (v)strikeçatışma
urmak (v)strikevurmak
iş taşlaýyşstrikegrev
strike sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)urgy (n), 2)pylçamak (v), 3)çaknyşmak (v), 4)urmak (v), 5)iş taşlaýyşstrike1) vuruş 2) çarpmak 3)grev 4) saldırı 5)vurgun
ätiýaçlandyryşy ýatyrmakstrike insurancegrev sigortası, sigortayı yatırma
ýazgydan aýyrmakstrike offsicilden terkin etme
iş taşlaýşy döwüjistrikebreakergrev kırıcı

strike

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Press Release: Russia leading the way in climate-related energy policy
need to strike a balance between solving climate problems and the need
www.atavatan-turkmenistan.com
Iňlis dilindäki nädogry işlikleri özleşdirmegiň usullary
sting-stung-stung, string-strung-strung, strike-struck-struck, swing-swung-swung, wring-wrung-wrung; -id /-ade /den   toplum forbid-forbade-forbidden, ride-rode-ridden, stride-strode-stridden; -ide / -id   

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!