Gözlenen sözler statueabilityabandongreedydispute
Paýlaşyň
strike sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumystrike1)urgy (n), 2)pylçamak (v), 3)çaknyşmak (v), 4)urmak (v), 5)iş taşlaýyş
strikeurgy (n)
strikepylçamak (v)
strikeçaknyşmak (v)
strikeurmak (v)
strikeiş taşlaýyş
strike sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyhunger strikeaşlyk iş taşlaýşy
umumystrike1)urgy (n), 2)pylçamak (v), 3)çaknyşmak (v), 4)urmak (v), 5)iş taşlaýyş
umumystrike insuranceätiýaçlandyryşy ýatyrmak
umumystrike offýazgydan aýyrmak
umumystrikebreakeriş taşlaýşy döwüji
umumyto strikeurmak

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!