Makulsöz tap


MAKUL SÖZ TAP Nädip oýnamaly? Aşakda berilen sözleri bölejigiň içindäki harplardan düzmeli.Munyň üçin diňe tapylan sözüň baş harpyna we soň harpyna basmagymyz ýeterlidir.
Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}
Paýlaşyň
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!