Gözlenen sözler cage
Paýlaşyň
KategoriýaTürkmenEnglish
umumyjepacompulsion
Jepa sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumybear1)aýy (n), 2)jepa çekmek (v), 3)miwelemek (v), 4)çekmek (v), 5)çydamak (v)
umumyburden1)jepa (n), 2)gaýtalanyp aýdylýan bölek, 3)agram, 4)ýük, 5)ýüküni çekmek
umumycompulsion1)jebir, 2)jepa, 3)zorluk
umumyhardworking1)işeňňir, 2)jepakeş, 3)zähmetsöýer
umumysuffer1)horluk çekmek, 2)jepa çekmek, 3)ejir çekmek

Jepa

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Hakyky söýgi we onuň döremegine sebäp bolýan zatlar
aşygyň kyssasy mysal, Jepasy aýralyk, sapasy wysal, Yşk derdin çekene bellidir,bu hal- Söýgüdir, Söýgüdir, Söýgüdir, söýgi.     Begnazar Atanyýazow,
www.atavatan-turkmenistan.com
Milli Liderimiz Gökdepe metjidinde «Akgoýun toý» sadakasyny berdi
goşgy setirlerini okady: « Jepa çekip, yslam dinin düzdüler, Altmyş üç ýaşynda geçdi Muhammet». Halkymyz bu
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmenistanda bugdaýyň bol hasyly ýetişdirildi
höziri, rehneti bilen, Jepakeş ilimiň zähmeti bilen Tolkun atan rysgal ummany, bugdaý! Ojaklar otludyr, saçaklar

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!