Gözlenen sözler gluemosquitosharpacrobat
Paýlaşyň
alcohol sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
1)çakyr, 2)alkogolalcohol1) alkol 2) içki
çakyralcoholşarap
alkogolalcoholalkol
alcohol sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)çakyr, 2)alkogolalcohol1) alkol 2) içki
sürüji üçin spirtli içgi çägialcohol limit in driving, precsribedaraba kullanırken alkol sınırı
spirtli içgi düzediş kararyalcohol treatment orderalkol tedavisi emri
alkogolsyzalcohol-freealkolsüz
1)içgi, 2)alkogolikalcoholic1) alkollü 2) alkolik
arakhorlukalcoholismalkolizm

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!