Gözlenen sözler housebreakingketchuphalf-deaddoubtfulEnjoy
Paýlaşyň
hard sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
1)gaty, 2)ýowuz, 3)müşgil, 4)şatlama, hard1) zor 2) sert 3) sıkı 4) ağır1) жесткий, 2) суровый, 3) хлопотный, 4) радостный,
gaty, hardkatıжесткий
ýowuzhardağırжесткий
müşgilhardsıkıжесткий
şatlama, hardşiddetliжесткий, радоваться
hard sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
1)gaty, 2)ýowuz, 3)müşgil, 4)şatlama, hard1) zor 2) sert 3) sıkı 4) ağır1) жесткий, 2) суровый, 3) хлопотный, 4) радостный,
gozgalmaýan emläklerhard assetstaşınmaz varlıklarнедвижимости
nagthard moneynakit paraденежные средства
aldym-berdimlihard-foughtzorluкатастрофический, разрушительный, срочный
1)bekemek, 2)gatamak harden1) katılaşmak 2) sertleşmek1) закалка, 2) закалка
çalahardlyzorluklaслабый
gatylykhardnesssertlikтвердость
kynçylykhardshipzorlukтрудность
1)işeňňir, 2)jepakeş, 3)zähmetsöýer hardworking1) çalışkan 2) gayretli 3) hamarat 1) активный, 2) трудолюбивый, 3) трудолюбивый
dözümlihardycesurтерпимый

hard

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Ýalan söýgä ýanan söýgi
agaçlar hem ba harda , tomusda  ýapraklary bilen mäkäm birigip , ony gujaklap
www.atavatan-turkmenistan.com
Saz sungatynyň taryhyndan :Arfa
G.Şmit, R.Pampelli, K.Zu hard, O.Mengin, döwürdeşlerimizden bolsa K.O.Lamberg-Karlowskiý we F.T.Hibert dagy goşulýarlar. Soňky
www.atavatan-turkmenistan.com
Meşhur “Apple” kompaniýasy : barada bilýärdiňizmi?
www.atavatan-turkmenistan.com
Taryhda şu gün — 10-njy oktýabr
eýesi. 1936 – Ger hard Ertl, nemes fizigi we himigi, Nobel baýragynyň eýesi 1967 –
www.atavatan-turkmenistan.com
Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň eýesi belli boldy
Penrouz, geman Reýn hard Gensel we amerikaly Andrea Gez gara deşigi öwrenmek boýunça
[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!