Gözlenen sözler strikestatueabilityabandongreedy
Paýlaşyň
KategoriýaTürkmenEnglish
umumyadamzathumankind
umumyadamzatmankind
adamzat human race
adamzathumanity
Adamzat sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyhuman race1)adamzat nesli, 2)adamzat
umumyhumanity1)adamzat, 2)ynsanperwerlik, 3)adamkärçilik, 4)ynsanyýet
umumyhumankindadamzat
umumymankindadamzat

Adamzat

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Öz asyrynyň ogly : Jelaleddin Meňburny
dowam etdirildi. Adamzat taryhynyň bütin dowamynda türkmenler halk hökmünde kemala geleninden soň
www.atavatan-turkmenistan.com
Ene söýgüsi
ony döredijidir. Adamzat üçin eneden mährem, eneden eziz, eneden ýakyn zat ýokdur.

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!